Thông tin cá nhân

Họ và tên

NGUYỄN HOÀNG TUỆ

Vị trí công tác

Tập sự giảng dạy

2019

Kỹ sư, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Chuyên môn

Công nghệ sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ 

E-mail: nhtue@husc.edu.vn

Phone: 0234-6505051/ 3822934

Fax: 0234-3824901 

Hướng nghiên cứu chính

 - Điều hòa biểu hiện gen trong chu trình chuyển hóa thứ cấp ở thực vật.

 

Công trình

A. Bài báo khoa học

1. Tran Vu Ngoc Thi, Duong Duc Hoang Sinh, Le Thi Ha Thanh, Nguyen Duc Huy, Nguyen Hoang Tue, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyen Hoang Loc (2019) Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia. Journal of General and Applied Microbiology. DOI: 10.2323/jgam.2019.06.002.

B. Dữ liệu trình tự nucleotide và protein

XemNational Center for Biotechnology Information (NCBI)

 

Trước

 

 

Giảng viên

Nhóm nghiên cứu

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com