Tài nguyên

 

Trang chủ

HUEBiotech                                                                              

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HOẠT CHẤT SINH HỌC được thành lập từ tháng 5 năm 2016. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tham gia đào tạo sau đại học về lĩnh vực các hợp chất có hoạt tính sinh học.

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC được thành lập từ tháng 4 năm 1999. Bộ môn có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Đào tạo kỹ sư từ năm 2004, thạc sĩ từ năm 2010 và tiến sĩ từ 2016.

 

Các hướng nghiên cứu chính

- Sản xuất và tinh sạch protein/enzyme tái tổ hợp

- Biểu hiện các gen mã hóa kháng nguyên tiểu đơn vị ở cây trồng và vi khuẩn

- Điều hòa biểu hiện gen trong các chu trình chuyển hóa thứ cấp ở tế bào thực vật

- Nhân giống in vitro thực vật

- Đa dạng di truyền

- Vi sinh vật môi trường

 

 

 

  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước

 

 

 

 

Giảng viên   

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ  sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com