Tài nguyên

 

Trang chủ

GIẢNG VIÊN                                                                                   

                                                               

GS. Nguyễn Hoàng Lộc (Viện trưởng, kiêm Trưởng Bộ môn) 

TS. Lê Văn Tường Huân

TS. Nguyễn Ngọc Lương (Phó Viện trưởng, kiêm Phó Trưởng Bộ môn)  

TS. Lê Thị Hà Thanh 

ThS. Hoàng Dương Thu Hương

KS. Nguyễn Hoàng Tuệ

 

 

 

 

Bộ môn Công nghệ sinh học năm 2007

 

 

 

 

 

Trước

 

 

 

Giảng viên   

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com