Tài nguyên

 

Trang chủ

ĐÀO TẠO                                                                                         

 

Chương trình đào tạo

     Kỹ sư Công nghệ sinh học: 5 năm

     Thạc sĩ Công nghệ sinh học: 1,5-2 năm

     Tiến sĩ Công nghệ sinh học: 3-4 năm

Luận văn thạc sĩ  

Luận án tiến sĩ  

Cựu sinh viên (sau đại học)

 

 

  

 

"NGƯỜI THẦY GIỎI LÀ NGƯỜI LÀM CHO MÌNH DẦN DẦN TRỞ NÊN KHÔNG CẦN THIẾT"

Thomas J. Carruthers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước

Giảng viên   

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com