Tài nguyên

 

Trang chủ

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC                                                

 

1. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ sinh học thực vật để thử nghiệm nhân giống một số loại hoa có giá trị. 1998-2000. Tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Điều tra, tinh sạch, tính chất đặc trưng và ứng dụng của một vài lectin ở vùng biển Thừa Thiên Huế. 1999-2000. Mã số: B99.01.42. Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Chọn dòng tế bào mía có khả năng chịu hạn cao bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật. 1-12/2000. Mã số: 6-3-13/20. Chương trình Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên

4. Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance)-Một loài thảo dược có giá trị. 2004-2005. Mã số: B2004-07-02. Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Nghiên cứu chuyển gen cholera toxin B subunit (CTB) vào cây trồng bằng phương pháp biến nạp Agrobacterium tumefaciens. 2004-2005. Mã số: 64-21-04. Chương trình Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên

6. Nghiên cứu một số thành phần và hợp chất cơ bản trong nấm xích chi (Ganoderma lucidum) và hoàng chi (Ganoderma clossum)-loài thảo duợc quý. Mã số: 2005-2007. Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Nghiên cứu khả năng tích luỹ một số hợp chất cơ bản một số loài trong tập đoàn nấm dược liệu quý hiếm đã được nuôi trồng thành công ở Thừa Thiên Huế. 2006-2007. NN-NCCB615806. Chương trình Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên

8. Nghiên cứu tách chiết glycoalkaloid toàn phần từ callus của cà gai leo (Solanum hainanense Hance). 2007-2007. Đại học Huế

9. Tách chiết một số hợp chất có hoạt tính sinh học từ tế bào dịch huyền phù của cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) nuôi cấy trong hệ lên men. Mã số: 2006-2008. 61-60-06. Chương trình Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên

10. Nghiên cứu khả năng tích lũy một số hoạt chất cơ bản một số loài trong tập đoàn nấm dược liệu quý hiếm đã được nuôi trồng thành công ở Thừa Thiên Huế. 2006-2008. Mã số: 615806. Chương  trình Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên.

11. Nghiên cứu nhân giống in-vitro cây chanh dây (Passiflora edulis Sims.), một loài cây ăn quả có giá trị. B2007-DHH-01-32. Bộ Giáo dục và Đào tạo

12. Nghiên cứu nhân giống in vitro cây chanh dây (Passiflora edulis Sims.)-một loài cây ăn quả có giá trị. 2007-2009. Bộ Giáo dục và Đào tạo

13. Tạo dòng và biểu hiện gen protease trong vi khuẩn Bacillus subtilis. 2007-2009. Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu châu Á, ĐHQG Hà Nội

14. Nghiên cứu chuyển gen LTB vào cây trồng và phân tích mức độ biểu hiện của chúng. 2008-2011. Mã số: KH04-DAGD2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

15. Tạo dòng và biểu hiện gen chitinase kháng nấm bệnh ở thực vật. 2009-2011. Mã số: B2009-DHH08. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghiên cứu sản xuất enzyme protease tái tổ hợp trong hệ lên men quy mô pilot và thử nghiệm ứng dụng sản xuất nước chấm. 2010-2011. Mã số: TTH.2009-KC.06UTCN. Tỉnh Thừa Thiên Huế

16. Tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất kit chẩn đoán và vaccine cho bệnh tiêu chảy của lợn. 2011-2013. Mã số: 02/ĐTĐL/2011-T/29/HĐ. Bộ Khoa học và Công nghệ

17. Tạo dòng và biểu hiện gen glucanase ở nấm men. 2012-2013. Mã số: TTH.2012-KC04. Tỉnh Thừa Thiên Huế

18. Sản xuất chitinase tái tổ hợp ở quy mô pilot. 2012-2013. Mã số: B2012-DHH-59. Bộ Giáo dục và Đào tạo

19. Nghiên cứu sự kích kháng salicylic acid và điều hòa biểu hiện gen trong quá trình sinh tổng hợp centellosdie ở tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban). 2013-2016. Mã số: 106.16-2012.80. NAFOSTED

20. Nghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây kim phát tài (Zamioculcas zamiifolia), một loài cây cảnh có giá trị. 2013-2014. DHH2013-01-46. Đại học Huế

21. Nghiên cứu một số tính chất lý hóa của β-(1,4)-glucanase ngoại bào từ Trichoderma asperellum. 2013-2015. DHH2013. Đề tài cơ sở cấp Đại học Huế

22. Phân lập các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2016-2018. Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

Trước

 

 

 

 

 

Giảng viên   

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com