Tài nguyên

 

Trang chủ

 SẢN PHẨM                                                                                         

1. Protein/enzyme tái tổ hợp

Neutral protease

Serine protease (nattokinase)

Endo-β-1,4-glucanase

42 kDa chitinase

Kháng nguyên bám dính F107, K88 và K99 

 

2. Hợp chất thứ cấp

Curcumin

Solasodine

Asiaticoside

 

3. Cây in vitro  

Cà gai leo (Solanum hainanense)

Nghệ đen (Curcuma zedoaria)

Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum)

Bách bệnh (Eurycoma longifolia)

Các giống hoa lan (Orchidaceae)

Kim phát tài (Zamioculcas zamiifolia)

Chanh dây (Passiflora edulis)

 

4. Cây chuyển gen kháng nguyên

Cà chua LTB

Cải xoong LTB

Rau càng cua LTB

Cà chua CTB

 

5. Chủng vi sinh vật

Bacillus subtilis C10, NAT53, NAT39, và NAT01-06

Trichoderma asperellum PQ34, SH16, TN42, và CH2

Fusarium oxysporum HUIB02

 

 

 

Hà thủ ô đỏ

 

 

 

Nuôi cấy tế bào nghệ đen trong bioreactor để sản xuất curcumin

 

 

 

 

Cải xoong mang gen LTB

 

 

Trước

 

 

 

 

Giảng viên 

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com