Tài nguyên

 

Trang chủ

NHÓM NGHIÊN CỨU                                                                       

(của GS. Nguyễn Hoàng Lộc)

 

Lĩnh vực

- Điều hòa chuyển hóa thứ cấp ở tế bào thực vật.

- Biểu hiện dị hợp các gen ngoại lai ở tế bào thực vật, nấm men và vi khuẩn (enzyme và vaccine tái tổ hợp).

 

Thành viên

TS. Nguyễn Ngọc Lương

TS. Lê Thị Hà Thanh 

KS. Nguyễn Hoàng Tuệ

TS. Nguyễn Quang Đức Tiến (Khoa Sinh học)

TS. Lê Công Tuấn (Khoa Môi trường)

TS. Nguyễn Xuân Huy (Trường ĐH Sư phạm)

TS. Nguyễn Đức Huy (Viện Công nghệ sinh học)

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư (nghiên cứu sinh)

ThS. Phan Thị Á Kim (nghiên cứu sinh)

ThS. Phùng Thị Bích Hòa (nghiên cứu sinh)

 

Nhóm nghiên cứu công nghệ gen (2004-2008)

 

Trước

Giảng viên  

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com