Tài nguyên

 

Trang chủ

 

HOMECOMING DAY                                                                                     

(Thứ bảy của tuần thứ hai của tháng tám hằng năm)

 

Nhóm nghiên cứu của GS Nguyễn Hoàng Lộc

2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 -2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

 

 

 

"TÔI QUÊN NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC DẠY. TÔI CHỈ NHỚ NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ĐƯỢC"

Patrick White

 

 

 

 

Một lớp học thời xưa 

 

 

 

 

HỘI NGHỊ-HỘI THẢO

Hội nghị Công nghệ sinh học miền Trung, Huế 10/ 2008

Hội nghị Công nghệ sinh học miền Trung-Tây Nguyên, Huế 10/ 2010

Hội nghị Công nghệ sinh học miền Trung-Tây Nguyên, Huế 12/2012

Hội thảo Quản lý an toàn sinh học ở Việt Nam, Huế 7/2009

 

 

 

Trước

 

 

 

Giảng viên 

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com