STT

Họ và tên

Khóa học

Năm học

Cơ quan công tác hiện nay

Vị trí

 

Trương Thị Phương Lan

Thạc sĩ

Tiến sĩ

2000-2001

2014-2017

Trường đại học Y Dược, Đại học Huế

Giảng viên

 

Trần Thị Thu Hương

Thạc sĩ

2000-2001

Trường đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh

Giảng viên

 

Tôn Nữ Gia Ái

Thạc sĩ

2000-2001

Trường đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh

Giảng viên

 

Đoàn Trọng Đức

Thạc sĩ

2000-2001

Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum

Chuyên viên

 

Trần Thị Hân

Thạc sĩ

2000-2001

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyên viên

 

Lê Thị Thính

Thạc sĩ

Tiến sĩ

2004-2005

2008-2011

Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Giảng viên

 

Nguyễn Văn Song

 

Thạc sĩ

Tiến sĩ

2004-2005

2008-2011

Trường đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Giảng viên

 

 

Trần Thị Triêu Hà

Thạc sĩ

2004-2005

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Giảng viên

 

Thân Thị Phương

Thạc sĩ

2004-2005

Phân hiệu Trường đại học Nông Lâm TP HCM tại Gia Lai 

Giảng viên

 

Phan Công Bình

Thạc sĩ

2005-2006

Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam

Giảng viên

 

Nguyễn Thị Duy Khoa

Thạc sĩ

2006-2007

Trường cao đẳng Lương thực-Thực phẩm Đà Nẵng

Giảng viên

 

Dương Đức Lợi

Thạc sĩ

2007-2008

Trường đại học Sư Phạm, Đại học Huế

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Thúy Miên

Thạc sĩ

2007-2008

Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Giảng viên

 

Nguyễn Hữu Thuần Anh

Thạc sĩ

Tiến sĩ

2007-2008

2011-2014

Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

Giảng viên

 

Phan Thị Á Kim

Thạc sĩ

2007-2008

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

Chuyên viên

 

Lê Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

2007-2008

Trường trung học cơ sở Phạm Văn Đồng Huế 

Giáo viên

 

Phan Ý Nhi

Thạc sĩ

2008-2009

Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Giảng viên

 

Nguyễn Thị Tâm An

Thạc sĩ

2008-2009

Trường đại học Y Dược, Đại học Huế

Kỹ thuật viên

 

Lê Thị Hà Thanh

Thạc sĩ

2008-2009

Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

Giảng viên

 

Phan Thị Duy Thuận

Thạc sĩ

2008-2009

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Giảng viên

 

Nguyễn Bảo Hưng

Thạc sĩ

2009-2010

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Nghiên cứu viên

 

Đỗ Văn Giáp

Thạc sĩ

2009-2010

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Nghiên cứu viên

 

Nguyễn Quang Đức Tiến

Thạc sĩ

2009-2010

Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

Giảng viên

 

Trương Đình An Sơn

Thạc sĩ

2010-2011

Trường đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Giảng viên

 

Phạm Thị Kim Cúc

Thạc sĩ

2010-2011

Trường cao đẳng Lương thực-Thực phẩm Đà Nẵng

Giảng viên

 

Nghiêm Văn Tùng

Thạc sĩ

2010-2011

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương

Chuyên viên 

 

Hồ Thị Thu Liên

Thạc sĩ

2010-2011

 

 

 

Nguyễn Thanh Giang

Thạc sĩ

Tiến sĩ

2010-2011

2012-2015

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Nghiên cứu viên

 

Nguyễn Thị Quý Hòa

Thạc sĩ

2011-2012

Trung tâm Y tế thành phố Huế

Chuyên viên

 

Lê Mỹ Tiểu Ngọc

Thạc sĩ

2011-2012

Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Giảng viên

 

Lê Thị Minh Khuyên

Thạc sĩ

2011-2012

Trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

Giảng viên

 

La Thanh Thảo

Thạc sĩ

2011-2012

Trường đại học Y Dược, Đại học Huế

Giảng viên

 

Nguyễn Hữu Nhân

Thạc sĩ

Tiến sĩ

2011-2012

2013-2016

Trường cao đẳng Lương thực-Thực phẩm Đà Nẵng

Giảng viên

 

Nguyễn Thị Duy Nhất

Thạc sĩ

2011-2012

Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Giảng viên

 

Nguyễn Thị Cảnh

Thạc sĩ

2012-2013

Bệnh viện trung ương Huế

Kỹ thuật viên

 

Lê Thị Miên Ngọc

Thạc sĩ

2012-2013

   
 

Trần Thị Ngọc Diệp

Thạc sĩ

2012-2013

Công ty Bia Huế

Kỹ thuật viên

 

Nguyễn Thị Khánh Quỳnh

Thạc sĩ

2012-2013

Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Diệu Hạnh

Thạc sĩ

2012-2013

Trường trung học phổ thông Chư Sê, Gia Lai

Giáo viên

 

Nguyễn Văn Nghi

Thạc sĩ

2014-2015

Huyện Chu Lai, Quảng Nam

Chuyên viên

 

Trần Lê Minh Đức

Thạc sĩ

2014-2015

Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa

Kỹ thuật viên

 

Nguyễn Thị Mễ Khuê

Thạc sĩ

2015-2016

 

 

 

Tôn Nữ Thúy An

Thạc sĩ

2015-2016

 

 

 

Vũ Đức Hoàng

Thạc sĩ

2015-2016

Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu viên

 

Lê Ái Quốc

Thạc sĩ

2016-2017

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng QuyNhơn

Kỹ thuật viên

 

Dương Đức Hoàng Sinh

Thạc sĩ

2016-2017

Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

Nghiên cứu viên

 

Đặng Thi Thanh Hà

Tiến sĩ

2016-2019

Trường đại học Tây Nguyên

Giảng viên

 

Nguyễn Thị Anh Thư

Tiến sĩ

2016-2019

Trường đại học Y Dược, Đại học Huế

Giảng viên

           

Trước

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com