Homecoming day 2013

Thứ bảy, ngày 17 tháng 8

Nơi gặp mặt: Bộ môn Công nghệ sinh học (27 Phan Đình Phùng, Huế)

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trước

 

 

 

 

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com