Tài nguyên

 

Trang chủ

 

LAB MEETING

Hàng tuần

 

 

2

3

4

5

6

7

Sáng

 

 

 

9-11 h:

Sau đại học

 

 8-10 h:

Đại học

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước

Giảng viên   

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ  sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com