Thông tin cá nhân

Họ và tên

LÊ THỊ HÀ THANH

 

Chức danh

Giảng viên

Năm sinh

1985

Chuyên môn

Công nghệ sinh học 

2007

Cử nhân, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2009

Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2019

Tiến sĩ, Đại học Shizuoka (Nhật)

Liên hệ

E-mail: hathanh116@gmail.com

Phone: 054-3826135/ 0941020507

Hướng nghiên cứu

- Các chất chuyển hóa thứ cấp ở thực vật

- Vi sinh vật môi trường

Công trình

A. Tạp chí quốc tế

1. Nguyen Hoang Loc, Le Thi Ha Thanh (2011) Solasodine production from cell culture of Solanum hainanense Hance. Biotechnology and Bioprocess Engineering 16: 581-586.

2. Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Le Thi Ha Thanh, Nguyen Hoang Loc (2016) Efficiency of the combination of salicylic acid, yeast extract and methyl jasmonate on asiaticoside production in centella (Centella asiatica (L.) Urban) cells. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 17(1-2): 64-71.

3. Nguyen Hoang Loc, Pham Thi Ngoc Lan, Le Thi Ha Thanh et al (2016) An investigation on the distribution and genetic diversity of Eurycoma longifolia Jack, and in vitro conservation of this valuable medicinal tree in Thua Thien Hue, Vietnam. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 17(5-6): 226-234.   

4. Le Thi Ha Thanh, Tran Vu Ngoc Thi, Masaki Shintani, Ryota Moriuchi, Hideo Dohra, Nguyen Hoang Loc, Kazuhide Kimbara (2019) Isolation and characterization of a moderate thermophilic Paenibacillus naphthalenovorans strain 4B1 capable of degrading dibenzofuran from dioxin-contaminated soil in Vietnam. Journal of Bioscience and Bioengineering. 128(5): 571-577.

5. Tran Vu Ngoc Thi, Duong Duc Hoang Sinh, Le Thi Ha Thanh, Nguyen Duc Huy, Nguyen Hoang Tue, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyen Hoang Loc (2019) Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia. Journal of General and Applied Microbiology. DOI: 10.2323/jgam.2019.06.002.

6. Daisuke Miyazawa, Le Thi Ha Thanh, Akio Tani, Masaki Shintani, Nguyen Hoang Loc, Takashi Hatta, Kazuhide Kimbara (2019) Isolation and characterization of genes responsible for naphthalene degradation from thermophilic naphthalene degrader, Geobacillus sp. JF8. Microorganisms (accepted).

 

B. Hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh, Đoàn Hữu Nhật Bình, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc (2007) Nghiên cứu khả năng tích lũy glycoalkaloid ở callus của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance). Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 229-232.

2. Lê Thị Hà Thanh, Đoàn Hữu Nhật Bình, Nguyễn Hoàng Lộc (2009) Sản xuất glycoalkaloid từ tế bào Solanum hainanense Hance. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, NXB Đại học Thái Nguyên 697-700. 

3. Phạm Thị Ngọc Lan, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Thu Hồng (2013) Một số đặc trưng sinh lý của hai chủng vi khuẩn phân giải protein phân lập từ ao nuôi tôm tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

 

 

Trước

 

 

Giảng viên

Nhóm nghiên cứu

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com