Thông tin cá nhân

Họ và tên

NGUYỄN HOÀNG LỘC

 

Vị trí công tác

Viện trưởng Viện NC Hoạt chất sinh học & Trưởng BM Công nghệ sinh học

1984

Cử nhân, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

1992

Tiến sĩ, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

1995-1997

Sau tiến sĩ (STA Fellowship), National Institute of Agrobiological Sciences, Tsukuba, Japan

2000-2003

Sau tiến sĩ (BK21 Program), Chonbuk National University, Jeonju, Korea

2003-2013

Phó giáo sư, Đại học Huế  

2013 đến nay

Giáo sư, Đại học Huế  

Liên hệ 

Thành viên Hội đồng biên tập của các tạp chí 

- Pharmacognosy Magazine (SCIE)

- Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine (SCIE)

Hướng nghiên cứu chính

- Sản xuất enzyme ngoại lai trong vi khuẩn và nấm men.

- Biểu hiện các gen mã hóa kháng nguyên tiểu đơn vị ở cây trồng và vi khuẩn.

- Điều hòa biểu hiện gen trong các chu trình chuyển hóa thứ cấp ở tế bào thực vật. 

 

Công trình

Công trình khoa học chính

Xem: ORCID - SCOPUS - ResearchGate - Google Scholar

Dữ liệu trình tự nucleotide và protein

Xem: National Center for Biotechnology Information (NCBI)
 

 

Trước

 

Giảng viên

Nhóm nghiên cứu

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com